Archive for the 'monthly essentials' Category

spring essentials vol.2

 

image: BLÅ STATION

image: BLÅ STATION

these Small Island benches by BLÅ STATION is sooooo nice. if I could, would place whole room full with them.
designer Tomoyuki Matsuoka. available in many bright colors. price… well, it’s nice… around 900 Eur.
šie Small Island soli no BLÅ STATION ir tiiiiik skaisti. ja es varētu, izkārtotu pilnu istabu ar šiem brīnišķīgajiem beņķīšiem. dizainers Tomoyuki Matsuoka. iespējami vairākās spilgtās krāsās. cena… jāatzīst, arī skaista… ap 900 Eur. 

 

alvar_aalto_vawe_vase_madamza

well, this vase and any other design piece from Alvar Aalto wave collection for iittala has become a design classic already long time ago (first presented at Paris world exibition in 1937…).  no more comments. everyone should own at least one wave piece. :)

šī vāze un jebkurš cits dizaina trauks no Alvar Aalto “viļņu” kolekcijas jau sen ir kļuvis par dizaina klasiku (pirmoreiz prezentēti pasaules izstādē Parīzē 1937.gadā…). vairāk ne vārda. ikvienā mājā jābūt kaut vienam traukam no “viļņu” kolekcijas. :) ražotājs iittala.

 
norm06_large_105eur_SimonKarkovforNormannCopenhagen
norm06_medium_76eur_SimonKarkovforNormannCopenhagen
norm06_small_54eur_SimonKarkovforNormannCopenhagen
these lilie lamps are so for spring. would be so nice to hang at some tree in the garden, but unfortunately must be used only indoors. Norm 06 lamps are latest design by Simon Karkov for Normann Copenhagen. prices vary from 54 Eur for the smallest one to 105 Eur for the most blossoming one at ScandinavianDesignCenter.
šīs liliju lampas ir kā reiz piemērotas pavasara laika.  būtu tik skaisti tās izkārt kādā ābelē dārzā, bet diemžēl tās lietojamas tikai telpās. Norm 06 lampas ir svaigākais Simon Karkov dizains priekš Normann Copenhagen. cenas svārstās no 54 Eur par mazāko lampu līdz 105 Eur par izplaukušāko. iegādājamas piemēram ScandinavianDesignCenter internetveikalā.

Advertisements

spring essentials vol.1

sky is blue, sun is shining, little spring flowers are blooming… it’s spring. finally. here is my little selection of spring essentials for your home.
debesis ir zilas, saulīte spīd, mazās pavasara puķītes plaukst… ir pavasaris. beizot. lūk mana  pavasara topa lietu izlase mājai.

image: STYLEPARK

image: STYLEPARK

fresh from Salone Internazionale del Mobile 2009 in Milan, this Vegetal chair in several bright and black colors designed by Erwan and Ronan Bouroullec for VITRA, is so fresh addition to outdoor furniture. this plastic chair has a nice plant-like structure that looks so organic and natural, but in the same time is technically complex.
šis Erwan un Ronan Bouroullec dizainētais Vegetal krēsls kompānijai VITRA ir tikko prezentēts Milānas Salone Internazionale del Mobile 2009 izstādē un ir “svaigs” papildinājums ārtelpu mēbelēm. šis plastmasas krēsls iespējams vairākās spilgtās un melnās krāsā; tam ir skaists augu raksts un struktūra, kas izskatās tik organiski un dabiski, bet tai pat laikā ir tehniski sarežģīts.

image: iittala

image: iittala

image: iittala

image: iittala

image: iittala

image: iittala

what a nice and colorful tableware! made by iittala, designed by Heikki Orvola and Klaus Haapaniemi. limited collection Satumetsä. will be available only till the end of 2009.
cik skaisti un pavasarīgi krāsaini trauki! ražotājs iittala, dizaineri Heikki Orvola un Klaus Haapaniemi. limitēta kolekcija ar nosaukumu Satumetsä. būs pieejama tikai līdz 2009 gada beigām.

image: ScandinavianDesignCenter

image: ScandinavianDesignCenter

nowadays wall sticker is an essential in modern interior. this one is called “Love birds” and designed by Trine Andersen for Ferm Living. available in ScandinavianDesignCenter online shop for 46 Eur.
mūsdienās moderns interjers nav iedomājams bez sienu uzlīmēm. šo konkrēto sauc “Mīlas putni” un tai ir Trine Andersen dizains, ražotājs Ferm Living. iespējams iegādāties ScandinavianDesignCenter internetveikalā par 46 Eur. 

February interiors vol.2

Living etc.
image: Living etc.

black color = my favorite color. also in bedroom. like the black upholstered bed and wall in contrast with snow white bed linens.
melnā krāsa = mana mīļākā krāsā. arī guļamistabā. patīk melnā tapsētā gulta un siena kontrastā sniega baltajai gultasveļai. 

Hotel Fox

image: Hotel Fox

for example, some romantic poem on the wall…
piemēram, kāds romantisks dzejas pants uz sienas… 

hotel Promenade

image: hotel Promenade

really nice and welcoming hotel in city Liepāja, in Latvia. just the right place to spend romantic holidays in february…
tiešām jauka un patīkamsa viesnīca Liepājā. īstā vieta kur pavadīt februāra romantiskās brīvdienas…

February interiors vol.1

Vitra
image: Vitra 

at such a restaurant I could spend an hours. very nice and chick. around the round tables Eames plastic armchairs DAR, along the wall Eames DCM chairs.
šādā restorānā es sēdētu stundām ilgi. ļoti skaisti un glauni. ap apaļajiem galdiem Eames plastmasas krēsli DAR, gar sienu Eames DCM krēsli.

creative studio STUDIOILSE

image: creative studio STUDIOILSE

oh… I love the pendant – several bulbs in golden socket and wire.
oh… man patīk gaismeklis – vairākas spuldzes zelta cokolos un zelta vados. 

Fritz Hansen (The Ant chairs by Arne Jacobsen)

image: Fritz Hansen (The Ant chairs by Arne Jacobsen)

I like the contrasts. especially in this romantic interior.
man patīk kontrasti. īpaši šai romantiskajā interjerā.

winter design vol.3

january_essentials_design09

Tree 194
design by Michael Young and Katrin Petursdottir for Swedish furniture producer Swedese

simple yet very stylish, primitive but sooo beautiful is this stylized tree coat stand.
comes in two sizes – “adult” (height 1.94 m) and “junior” (height 1.34 m); two versions – freestanding and wall mounted; available colors – birch veneer, white and black MDF.
price approx. $630 for “adult” tree

Tree 194
dizains Michael Young un Katrin Petursdottir zviedru mēbeļu ražotājam 
Swedese

vienkāršs un reizē stilīgs, primitīvs bet tik skaists ir šis stilizētā koka drēbju pakaramais.
iespējams divos izmēros – “pieaugušais” (augstums 1.94 m) un “juniors” (augstums 1.34 m); divās versijās – brīvi stāvošs un pie sienas stiprināms; krāsas – ar bērzkoka apšuvumu, no balta vai melna MDF.
cena “pieaugušajam” kokam apm. $630

january_essentials_design10Fatboy = 21st century bean bag
enough stylish to be displayed and used in almost every contemporary interior. made from strong nylon fiber. available in many bright colors. this particular silver one is newest member of Fatboy family and called Fatboy Mètahlowski.
price approx. 330 Eur 

Fatboy = 21. gs. “pupu” maiss
pietiekami stilīgs, lai novietotu gandrīz jebkurā mūsdienīgā interjerā. ražots no izturīgas neilona šķiedras. iespējams daudzās spilgtās krāsās. šis konkrētais sudraba ir jaunpienācējs Fatboy ģimenē un to sauc Fatboy Mètahlowski.
cena aptuveni 330 Eur

january_essentials_design11white Vipp waste bin.
to tell the history of Vipp bins I actually need the separate post. to tell the most important, the waste bin has almost 80 years of history and through the years it has barely changed the look and is still produced in Denmark.
made of stainless steel and rubber. each Vipp bin consists of up to 42 components and is hand-assembled. 
it has been named a design classic.
8 l bin costs approx. 180 Eur 

balta Vipp atkritumu kaste.
lai izstāstītu Vipp atkritumu kastu stāstu man būtu nepieciešams atsevišķs ieraksts. svarīgākais būtu tas, ka Vipp atkritumu kastēm ir jau gandrīz 80 gadu vēsture , gadu gaitā to izskats ir mainījies pavisam minimāli un tās joprojām tiek ražotas Dānijā no nerūsējošā tērauda un gumijas. katra Vipp atkritumu tvertne sastāv no 42 sastāvdaļām un tiek ar rokām samontēta.
tā jau ir nodēvēta par dizaina klasiku.
8 l atkritumu kaste maksā aptuveni 180 Eur 

january_essentials_design12
Eero Aarnio – Bubble Chair.
designed in 1968.
a real masterpiece.
love of my life.
desperately want it!
period.
we don’t talk about price this time… 

Eero Aarnio – Bubble Chair
1968 gada dizains.
dizaina šedevrs.
man mūža mīlestība.
neprātīgi gribu!
punkts.
šoreiz mēs par cenu nerunājam… 

winter design vol.2

january_essentials_design05

Block lamp by Harri Koskinen.
since introduction in 1996, it has become Scandinavian design classic. it also has been included in MoMA (Museum of Modern Art in New York) permanent collection since 2000.
manufactured and sold by Design House Stockholm. price 155 Eur.

Harri Koskinen Bloka lampa.
kopš ieviešanas 1996. gadā, tā ir kļuvusi par Skandināvu dizaina klasiku. tā kopš 2000. gada ir arī iekļauta MoMA (Modernās Mākslas Musejs Ņujorkā) pastāvīgajā kolekcijā.
ražotājs un pārdevējs Design House Stockholm. cena 155 Eur. 

january_essentials_design06Joy candlestick by Josefin Hagberg
electric candle light  – it’s modern and advanced. :)
available at Finnish Design Shop for sales price 159.20 Eur. ships to Latvia.

Joy (Prieka) svečturis. dizains Josefin Hagberg
elektriskā sveču gaisma – moderna un progresīva. :)
iegādājams Finnish Design Shop patreiz ar atlaidi cena 159.20 Eur. sūta uz Latviju. 

january_essentials_design07Louis Ghost armchair by Philippe Starck for Kartell
one of my all time favourite chairs. as I have read somewhere – this is a postmodern triumph of technical innovation and historical style. who else but Philippe Starck could design something like this? some day hope to sit on exactly this transparent version of this masterpiece. as experts say – it is as stylish as comfortable.
available  at OBJECTS by. price 221 Eur.

Philippe Starck Louis Ghost krēsls (ražots Kartell)
viens no maniem visu laiku mīļākajiem krēsliem. kā esmu kaut kur lasījusi – tas ir tehniskā jauninājuma postmodernisma triumfs un vēsturisks stils vienā. kurš gan cits kā Philippe Starck būtu varējis izdomāt ko tādu? kādu dien ceru sēdēt tieši uz šādas caurspīdīgas versijas šedevra. kā apgalvo eksperti – tas ir gan stilīgs, gan ērts.
iegādājams OBJECTS by. cena 221 Eur. 

january_essentials_design08
Iso Harlekiini fabric by Maija Isola & Kristina Isola for Marimekko
available at Finnish Design Shop. price 37.50 Eur per meter

Iso Harlekiini audums. dizains Maija Isola & Kristina Isola priekš Marimekko
iegādājams Finnish Design Shop. cena 37.50 Eur par metru 

winter design vol.1

january_essentials_design01these amazing felt rocs are made of 100% wool felt. the process of making rocks is kind of interesting – this is the byproduct in the industrial process of making optical lenses. at this process small bits of wool fluff gather more and more felt fiber, growing like snowballs, so rocks are formed without any glues or binders. like river rocks, each rock takes on a unique shape.
playing with felt rocks is imaginary game for kids, as well as for adults. balancing, building and imagining they are everything from telephones to landforms to creatures one can talk to.

felt rock sizes vary from 10-15 cm in diam., sold in set of 6 hand selected rocks, including one rock that has been split in half to reveal a solid wool interior.  packaged in a natural wool felt bag, that can be re-purposed as a fashionable and useful hand bag.
felt rocks is product of Canadian design studio molo.

šie apbrīnojamie filca akmeņi ir veidoti no 100% vilnas filca. akmeņu ražošanas process ir diezgan interesants – šis ir optisko lēcu industriālās ražošanas blakusprodukts. šajā procesā nelielas vilnas pūkas savelk arvien vairāk filca šķiedras un veļas un veidojas lielākas kā sniega bumbas, tādejādi filca akmeņi ir veidoti bez līmes vai citām saistvielām. tāpat kā akmeņi upēs, katram filca akmenim ir sava unikāla forma. darbošanās ar akmeņiem rosina iztēli un tie ir aizraujošie gan bērniem, gan pieaugušiem. salīdzināt, balansēt, sakraut, iztēloties tos sākot no telefoniem līdz zemes formām un radījumiem ar kuriem var sarunāties.

filca akmeņu izmēri svārstās no 10-15 cm diam., tiek pārdoti 6 gab. komplektā, iekļaujot vienu akmeni, kas ir sašķelts uz pusēm, atklājot blīvo vilnas iekšpusi. filca akmeņi ir iepakoti naturālas vilnas somā, kas vēlāk var tikt izmantota kā modīga un parocīga rokas soma.
filca akmeņi ir Kādanas dizaina studijas molo produkts.

january_essentials_design02

this cute Carrie shopping basket is designed by Marie-Louise Gustafsson from Design House Stockholm. by the way, I’m the happy owner of the black version. :) it is as pretty in photo as in real life. it costs 45 Eur.

šis fifīgais Carrie iepirkumu grozs ir Design House Stockholm dizaineres Marie-Louise Gustafsson veikums. starp citu, esmu laimīgā melnās versijas groza īpašniece. :) groziņš dzīvē ir tikpat jauks kā bildē. cena 45 Eur.

january_essentials_design03Blond cup = perfect, good looking scandinavian Blond. winterly looking with white dots.
designed by Relief Group. made of high quality porcelain containing calcium. it’s pretty as well as durable. used by several professional restaurants around the world.
available at Design House Stockholm. set of 4 costs 95 Eur… 

Blondā tasīte = perfekta, izskatīga skandināvu Blondīne. ziemīga izskata ar baltiem punktiņiem.
Relief Group dizains. ražota no augstas kvalitātes porcelāna, kas satur kalciju. tā ir gan glīta, gan izturīga. to lieto vairāki restorāni pasaulē.
pieejams Design House Stockholm. 4 tasīšu komplekts maksā 95 Eur… 

january_essentials_design04

Norm 03 steel lamp by Normann Copenhagen (design by Britt Kornum).
it gives very interesting sculptural light. reflection of the light is enhanced by many nuances of the steel from black to shiny.
the cost is 600 Eur at Finnish Design Shop.

Norm 03 metāla lampa. ražotājs Normann Copenhagen. dizains Britt Kornum.
tā rada ļoti interesantu skulpturālu gaismu. gaismas atspulgu vairo metāla daudzās nokrāsas – sākot no melna līdz spīdīgam.
lampa internetveikalā
Finnish Design Shop maksā 600 Eur. 


Madam Za

hi!

my name is Zane.

live in Latvia (we almost see Sweden across Baltic Sea). blog about Scandinavian design, interior, architecture, world fashion, my photography and sometimes things I just fell in love and that cannot be categorized. enjoy!

More about me...

Mans kulinārijas blogs / My food blog

July 2018
M T W T F S S
« Apr    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Important notice

dear readers, if you see some image I haven’t given credit to and you are the author or know the source, please let me know. / dārgie lasītāji, ja jūs redzat kādu attēlu, kam neesmu norādījusi tā avotu un jūs esat tā autors vai zināt, kas ir, lūdzu dodiet man ziņu.

Contact: madamza (at) apollo.lv

Enter your email address to subscribe to Madam Za blog and receive notifications of new posts by email.

Join 21 other followers

Advertisements

%d bloggers like this: